0
Jeśli masz pytania - zadzwoń na naszą infolinię PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 16:00: Ania 508 458 145, Tomek 508 458 144

PP ZABUDOWA-AGD

 

WERSJA PDF

 

POLITYKA  PRYWATNOŚCI   
SKLEPU INTERNETOWEGO ZABUDOWA-AGD.PL 
1.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
1.1.  Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.  
1.2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest KRZYSZTOF KOBRYŃ prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  ZABUDOWA-AGD  TOMASZ  KRZYSZTOF  KOBRYŃ  wpisany  do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej  prowadzonej  przez  ministra właściwego  do  spraw  gospodarki,  posiadający:  adres  miejsca  wykonywania  działalności  i  adres  do  doręczeń:  Stok Lacki-Folwark, ul. Sosnowa 11G, 08-110 Siedlce, NIP 8211735116, REGON 141605350, adres poczty elektronicznej: bok@zabudowa-agd.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 
1.3.  Dane  osobowe  Usługobiorcy  i  Klienta  są  przetwarzane  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  29 sierpnia  1997  r.  (Dz.U.  1997  Nr  133,  poz.  883  ze  zm.)  (zwana  dalej:  Ustawą  o  ochronie  danych  osobowych)  oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
1.4.  Administrator  dokłada  szczególnej  staranności  w  celu  ochrony  interesów  osób,  których  dane  dotyczą,  a  w szczególności  zapewnia,  że  zbierane  przez  niego  dane  są  przetwarzane  zgodnie  z  prawem;  zbierane  dla oznaczonych,  zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane  dalszemu  przetwarzaniu  niezgodnemu  z  tymi  celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
1.5.  Wszelkie  słowa,  wyrażenia  i  akronimy  występujące  na  niniejszej  stronie  i  rozpoczynające  się  dużą  literą  (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego. 
2.  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH 
2.1.  Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez  Usługobiorcę  lub Klienta  w  Sklepie  Internetowym.  Przykładowo  jeżeli  Klient  w  trakcie  składania  Zamówienia wybierze  odbiór  osobisty  zamiast  przesyłki  kurierskiej  to  jego  dane osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i realizacji  Umowy  Sprzedaży,  ale  nie  będą  już  udostępniane  przewoźnikowi  realizującemu  przesyłki  na  zlecenie Administratora.  
2.2.  Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora: 
2.2.1.  zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto). 
2.2.2.  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. 
2.2.3.  wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. 
2.3.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:  
2.3.1.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,  Administrator  udostępnia  zebrane  dane  osobowe  Klienta  wybranemu  przewoźnikowi  lub  pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
2.3.2.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności  
2.3.3.  W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane  dane  osobowe  Klienta  wybranemu  podmiotowi  obsługującemu  system  ankiet  opiniujących  zawarte  Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. 
2.3.4.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym, Administrator udostępnia  zebrane  dane  osobowe  Klienta  wybranemu kredytodawcy  obsługującemu  powyższe  płatności  w  Sklepie Internetowym.  
2.4.  Administrator  może  przetwarzać  następujące  dane  osobowe  Usługobiorców  lub  Klientów  korzystających  ze  Sklepu Internetowego:  imię  i  nazwisko;  adres  poczty  elektronicznej;  numer  telefonu  kontaktowego;  adres  dostawy  (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.  
2.5.  Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych 
do  zawarcia  umowy  danych  wskazany  jest  uprzednio  na  stronie  Sklepu  Internetowego  oraz  w  Regulaminie  Sklepu Internetowego. 
3.  COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE 
3.1.  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy  też  na  karcie  pamięci  smartfona  –  w  zależności  z  jakiego  urządzenia  korzysta  odwiedzający  nasz  Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: //pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 
3.2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: 
3.2.1.  identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; 
3.2.2.  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; 
3.2.3.  zapamiętywania  danych  z  wypełnianych  Formularzy  Zamówienia,  ankiet  lub  danych  logowania  do  Sklepu Internetowego; 
3.2.4.  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; 
3.2.5.  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego. 
3.3.  Standardowo  większość  przeglądarek  internetowych  dostępnych  na  rynku  domyślnie  akceptuje  zapisywanie  plików Cookies.  Każdy  ma  możliwość  określenia  warunków  korzystania  z  plików  Cookies  za  pomocą  ustawień  własnej przeglądarki  internetowej.  Oznacza  to,  że  można  np.  częściowo  ograniczyć  (np.  czasowo)  lub  całkowicie  wyłączyć możliwość  zapisywania  plików  Cookies  –  w  tym  ostatnim  wypadku  jednak  może  to  mieć  wpływ  na  niektóre funkcjonalności  Sklepu  Internetowego  (przykładowo  niemożliwym  może  okazać  się  przejście  ścieżki  Zamówienia poprzez  Formularz  Zamówienia  z  uwagi  na  niezapamiętywanie  Produktów  w  koszyku  podczas  kolejnych  kroków składania Zamówienia). 
3.4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia  przeglądarki  internetowej.  W  braku  wyrażenia  takiej  zgody  należy  odpowiednio  zmienić  ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 
3.5.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych  przeglądarkach  internetowych  dostępne  są  w  dziale  pomocy  przeglądarki  internetowej  oraz  na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 
•  w przeglądarce Chrome  
•  w przeglądarce Firefox 
•  w przeglądarce Internet Explorer  
•  w przeglądarce Opera  
•  w przeglądarce Safari 
•  w przeglądarce Microsoft Edge 
3.6.  Administrator  przetwarza  również  zanonimizowane  dane  eksploatacyjne  związane  z  korzystaniem  ze  Sklepu 
Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. 
Dane  te  mają  charakter  zbiorczy  i  anonimowy,  tj.  nie  zawierają  cech  identyfikujących  osoby  odwiedzające  stronę 
Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.  
 

4.  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 
4.1.  Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji  Umowy  Sprzedaży  lub  umowy  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej  skutkuje  brakiem  możliwości  zawarcia tejże umowy. 
4.2.  Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  Usługobiorcy  lub  Klienta  jest  konieczność  realizacji  umowy,  której  jest stroną  lub  podjęcia  na  jego  żądanie  działań  przed  jej  zawarciem.  W  przypadku  przetwarzania  danych  w  celu marketingu  bezpośredniego  własnych  produktów  lub  usług  Administratora  podstawą  takiego  przetwarzania  jest  (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).  
4.3.  W przypadku przetwarzania  danych  w  celu  wyrażenia  przez  Klienta opinii  o  zawartej  Umowie  Sprzedaży  podstawą 
takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta. 
4.4 „W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”
 
5.  PRAWO KONTROLI,  DOSTĘPU  DO  TREŚCI  SWOICH DANYCH ORAZ ICH 
POPRAWIANIA 
5.1.  Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5.2.  Każdej  osobie  przysługuje  prawo  do  kontroli  przetwarzania  danych,  które  jej  dotyczą,  zawartych  w  zbiorze  danych Administratora,  a  zwłaszcza  prawo  do:  żądania  uzupełnienia,  uaktualnienia,  sprostowania  danych  osobowych, czasowego  lub  stałego  wstrzymania  ich  przetwarzania  lub  ich  usunięcia,  jeżeli  są  one  niekompletne,  nieaktualne, nieprawdziwe  lub  zostały  zebrane  z  naruszeniem  ustawy  albo  są  już  zbędne  do  realizacji  celu,  dla  którego  zostały zebrane. 
5.3.  W  przypadku  udzielenia  przez  Usługobiorcę  lub  Klienta  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  celu  marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. 
5.4.  W  przypadku,  gdy  Administrator  zamierza  przetwarzać  lub  przetwarza  dane  Usługobiorcy  lub  Klienta  w  celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 
5.5.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej  wiadomości  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną  na  adres  Administratora  wskazany  na  wstępie  niniejszej polityki prywatności. 
6.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
6.1.  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego. 
6.2.  Administrator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych  danych  osobowych odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną,  a  w  szczególności  zabezpiecza  dane  przed  ich udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.3.  Administrator  odpowiednio  udostępnia  następujące  środki  techniczne  zapobiegające  pozyskiwaniu  i  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 
6.3.1.  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 
6.3.2.  Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła. 

 

 


Kontakt ze sklepem

508458144

zabudowa.agd@gmail.com

HTML